23. května si děti zařádily ve školní zahradě a rodiče si popovídaly s paní učitelkou a paní vychovatelkou. Naštěstí se počasí dopoledne umoudřilo, a tak jsme mohli vyrazit na naši krásnou zahradu. Budoucí prvňáčci běhali po zahradě a plnili různé úkoly, s kterými jako obvykle pomáhali starší děti.
Závěrečný oheň a svačinka posloužili i k sblížení s budoucími spolužáky a vzájemnému seznámení rodičů.

L. Skurčáková