Můj první gól.
Společně s dětmi z naší školy jsme přijali pozvání od TJ Velichovky na akci Měsíc náborů. Je to série akcí orientovaných na seznámení dětí s fotbalem a snahou vyprovokovat děti k pohybu. Ač bylo deštivé počasí, děti si to velmi užily. Velké poděkování patří všem, kteří se podíleli na realizaci sportovního dopoledne.

D. Andrlová