I v letošním roce oslavily děti z MŠ svátek se svými maminkami. V pátek odpoledne maminky a hosté shlédli vystoupení dětí, ochutnali pomazánky z kuchyně – za jejich přípravu děkujeme paní kuchařce – a společně tvořili. Tentokrát zdobili různé kamínky barvami nebo fixem. Děti ani maminky nešetřily fantazií, a tak vznikla zajímavá díla.

K. Dohnalová