V tělocvičně školy se konalo promítání filmu o plastech v oceánech. Film byl zpracován v anglickém jazyce s titulky a určen pro žáky druhého stupně. Po ukončení filmu měli žáci možnost besedovat se studenty jaroměřského gymnázia.