Úterní dopoledne (16. 4.) jsme strávili v lese a kolem lesa. Honili se a schovávali (tělocvik), skládali slova (čeština), třídili věty (čtení), počítali mravence v lesním mraveništi (matematika), pozorovali stopy v blátě a ptáky na obloze (prvouka), hledali studánku (ekologie), ochutnali divokou pažitku (oběd), došli až na kraj světa (??).

L. Skurčáková