Ve čtvrtek 4. dubna se žáci 9. třídy v rámci fyziky zúčastnili exkurze do IQ Landie v Liberci.
Cestovalo se vlakem. Až na nepříjemné zpoždění při zpáteční cestě se vše vydařilo a všichni zúčastnění si celý den užili.

R. Smíšková