MATEŘSKÁ ŠKOLA NA CESTÁCH
Pro doplnění výuky o dopravních prostředcích jsme uskutečnili poznávací jízdu autobusem a vlakem do Hradce Králové a zpět. Autobusem s dětmi jezdíme často, ale vlak byl pro některé děti novým zážitkem. V Hradci Králové děti viděly i trolejbusy, které znaly z obrázku a setkání s nimi bylo radostné. Po takové jízdě také vyhládne a tak se děti na vlakovém nádraží s chutí pustily do svačiny. Dopolední cestování velice rychle uběhlo, děti byly šikovné a přestupy z jednoho dopravního prostředku do druhého zvládly na jedničku.

K. Dohnalová