24. ledna 2019 pokračoval cyklus předškoliček matematickým setkáním. Budoucí prvňáčci se sešli v první třídě, aby řešili matematické i geometrické úkoly a za jejich splnění získali drobné papírové korunky. Za ty si v závěru akce mohli „nakoupit“ drobné dárky. Děti si nákup i peníze dokázaly samy spočítat.
Škoda, že nepřišlo víc budoucích prvňáčků. Předškoličky pomáhají dětem v přechodu ze školky do školy a zbavují je ostychu.

L. Skurčáková