Ve čtvrtek se konal tradiční turnaj tříd druhého stupně v trochu netradičních sportech (ringo, am. vybíjená). I když mezi 6. a 9. třídou je výrazný věkový rozdíl, nebyly výsledky vůbec jednoznačné.