Díky iniciativě pracovníků ČSOB Jana Volfa a Jaroslavy Peterové jsme mohli pro mladší školáky připravit dva dvouhodinové bloky s tématem finanční gramotnosti. V první části se děti dozvěděly něco o historii a funkci peněz v obecné rovině. Tomu, jak s penězi nakládat, ale také nenakládat v rámci rodinného rozpočtu, byla vyhrazena druhá část programu. Děkujeme organizátorům z ČSOB za zajímavý a potřebný vstup do školního vyučování.

A. Malý