Konec března a začátek dubna zažili někteří žáci 1. stupně ve škole. Aktivity spojené se čtením a pohádkami provázely „NOC S ANDERSENEM“.

L. Skurčáková