23. června 2016 byly tři naše třídy na celodenním výletě v parku Mirákulum u Milovic. Děti se vyřádily na skvělých atrakcích, vyzkoušely svou odvahu na lanových stezkách, poučily se v naučných zahradách a na lesní stezce. Šesťáci se navíc svezli po tankodromu ve vozidle BVP.

L. Skurčáková