Dne 16.6. proběhl v šesté třídě edukační program o první pomoci s praktickou ukázkou a nácvikem. Děti se učily zastavit krvácení, zpevnit zlomenou končetinu, rozpoznat mdlobu a bezvědomí a položit člověka do stabilizované polohy. V průběhu programu zhlédly video o tom, jak jednotky integrovaného záchranného systému spolupracují při hromadné havárii.

H.Hrušková