Šesťáci v pravěku
Ve středu 11. května se žáci 6. třídy vydali do pravěku, tedy do Archeoparku pravěku ve Všestarech. Cílem tohoto unikátního zařízení je seznámit návštěvníky se životem pravěkých lidí prostřednictvím tzv. experimentální archeologie. Cesta do pravěku se skládala ze tří částí. Nejprve si šesťáci prohlédli stálou expozici v centrální, nedávno postavené budově, pak zhlédli několik krátkých filmů, v nichž se představily pravěké technologie vyzkoušené experimentálními archeology. Nejvíce zážitků přinesla třetí část návštěvy Archeoparku – venkovní expozice pravěkých typů obydlí s ukázkou způsobu obdělávání půdy, lovu, mletí obilí na kamenném mlýnku, opracování dřeva a broušení kamenných nástrojů. V tuto chvíli se žáci opravdu cítili jako pravěcí obyvatelé, neboť si všechny uvedené činnosti mohli vyzkoušet. Hm, snad by hlady neumřeli!

L. Baliharová