K 700. výročí narození Karla IV. uspořádal DDM Jednička soutěž v centru Dvora Králové nad Labem. Soutěžící měli při řešení úkolů prokázat nejen své znalosti o životě, vládě a zakladatelské činnosti římského císaře a českého krále, ale i svůj důvtip. Naši školu reprezentovala v kategorii A (6. a 7. ročník) tři dvoučlenná družstva. Ve velké konkurenci odborníků na karlovskou tematiku z královédvorských škol vybojovalo družstvo šesťáků (Pavlína a Michal) druhé místo, oba tak získali glejt, který je opravňuje k výkonu funkce dvořana na Karlově císařském dvoře.

Výsledková listina.
Řešení testu A.
Řešení testu B.

L. Baliharová