Super akce deváťáků. Připravili pro všechny děti z 1. stupně zajímavou soutěžní stezku po školní zahradě, spojenou s plněním přírodovědných a ekologických úkolů. Počasí nám přálo a v sadu kvetly třešně.