Letošní Noc s Andersenem se konala 1. dubna. Děti se na ni těšily už od září, ale některé z nich bohužel týden před očekávaným dnem onemocněly. Tak byla celá akce poněkud intimnější než jiné roky. Užili jsme si to ale skvěle a už se těšíme na další rok.
     Děti ozdobily strom pohádkovník a sešly se na stezce odvahy, kterou pro všechny připravili žáci 5. třídy. Po zbytek večera měla každá třída vlastní program zaměřený na knihy, pohádky a čtení.
     Druháci si spolu s hádankami a úkoly připomněli výročí Zdeňka Svěráka, přečetli Doktorskou pohádku od Karla Čapka a pak se zaměřili na pohádkové postavy, které žijí ve vodě.
     Třeťáci celý večer sbírali zlaťáky za plnění pohádkových úkolů – třeba běhali v obrovských holínkách jako kocour v botách, vkládali poslepu do hrnce kousky kouzelného hada jako Jiřík, poznávali v tmavé jídelně sůl od Marušky. Veselou náladu a důvod k přemýšlení přinesla četba pohádky H. CH. Andersena Císařovy nové šaty.
     Čtvrťáci zahájili letošní Noc s Andersenem četbou pohádky od Ivana Martina Jirouse O nočních skřítcích. Každý si také hned mohl jednoho malého skřítka z připraveného materiálu vyrobit a zavěsit na společný pohádkový strom. Tajemnou večerní atmosféru před stezkou odvahy následně navodilo předčítání z Kytice   Karla Jaromíra Erbena. Přečtené balady pak mohli žáci porovnat s ukázkami z filmové verze.
     Páťáci se věnovali převážně přípravě stezky a pak jejímu uklízení. Nechybělo ani čtení oblíbených knih.
     Noční stezka zdárně proběhla a na dobrou noc přišlo uklidnění v podobě filmových příběhů.