Již několik let pořádáme na 1. stupni recitační soutěž. A za tu dobu nám ve škole vyrostli zdatní recitátoři. Například Matěj Horký z 5. třídy, jehož recitace bajky Vlk a beránek Ivana Andrejeviče Krylova nás uchvátila.
Z třídních kol postoupili do kola školního tři nejlepší soutěžící a ti se utkali 9. března ve školním kole soutěže.

V nejmladší kategorii – 1. třída – zvítězil Kryštof Janeček, na 2. místě se umístila Justýnka Balcarová a na 3. místě Adam Modrý. V prostřední kategorii – 2. a 3. třída – zvítězil Jára Horký, druhá byla Kája Holubová a třetí Štěpán Janeček. V nejstarší kategorii – 4. a 5. třída – se na 1. místě umístil Matěj Horký, na 2. místě Radek Holub a třetí místo obsadili dva soutěžící, David Lacina a Adélka Klofáčová. Diváci ocenili jejich výkony mohutným potleskem.