V 1. pololetí tohoto školního roku se škola zapojila do výzvy č. 57 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost vyhlášeného MŠMT. V projektu nazvaném „Školní dílna“ byla realizována šablona – Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy. Jedním z výstupů projektu jsou také žákovské výrobky.